Spårbarhet för din transportverksamhet


START FUNKTIONER TEKNIK PRISER PARTNER FRÅGOR & SVAR KONTAKTFÅ MER GJORT PÅ SAMMA TID


Lägger du mycket tid på att besvara ständigt återkommande frågor kring leveranser och fordon? Frågor kring status på leveranser från uppdragsgivare och kunder. Frågor kring lokalisering av fordon för att underlätta planering av den dagliga verksamheten. Vi vågar påstå att du på sikt åtminstone bör kunna halvera tiden för denna typ av frågor via telefon och e-post, genom att använda FrontFleet för att få full kontroll över fordonsflottan och dina uppdrag. Med FrontFleet får du snabba svar och möjlighet till informationsdelning.

Hur mycket tid kan du spara?

Antal fordon
Antal frågor per fordon och dag (lokalisering, leveranser)
Antal minuter i nedlagd tid per fråga
Uppskattad timkostnad

Antal timmar totalt per vecka
Antal timmar totalt per månad
Antal timmar totalt per år
Uppskattad kostnadsbesparing per år

tillbaka