Spårbarhet för din transportverksamhet


START FUNKTIONER TEKNIK PRISER PARTNER FRÅGOR & SVAR KONTAKTSTORA VÄRDEN REDAN VID SMÅ FÖRBÄTTRINGAR


Ett åkeri med 15 fordon kan med så lite som 5 % bättre utnyttjande av befintlig lastkapacitet få plats med 4875 fler pallar per år. Med IT-stöd för planering av transportuppdrag och positioneringslösningar för att underlätta val av bäst lämpat fordon för nya uppdrag, blir detta en enkel match att åstadkomma. Minimera tomkörningar och minska den totala körda sträckan för fordonsflottan för att inte bara leverera mer på samma tid utan även minska kostnader för bränsle och slitage. Vilka möjligheter ser du för din verksamhet?

Hur många fler pallar kan du leverera?

Antal fordon
Nuläge i antal pallar per fordon och dag
Procentuell förbättring i utnyttjad lastkapacitet
Uppskattad intäkt per pall

Antal extra pallar totalt per vecka
Antal extra pallar totalt per månad
Antal extra pallar totalt per år
Uppskattad extra intäkt per år

tillbaka