Spårbarhet för din transportverksamhet


START FUNKTIONER TEKNIK PRISER PARTNER FRÅGOR & SVAR KONTAKT

Positionering Förarstöd Uppdrag Integration Temperatur

fleet tracking

POSITIONERING

Lokalisera dina fordon på karta snabbt och enkelt. Se position i realtid eller analysera historisk data. Välj mellan positionering via smartphones eller GPS-box, det är även möjligt att kombinera funktioner i smartphone-lösningen med positionering via GPS-box.

Exempel:

Upp

driver support

FÖRARSTÖD

Effektiv kommunikation, navigeringshjälp och nödlarm för förarens trygghet. Få arbetet gjort med de rätta verktygen.

Exempel:

Upp

assignments

UPPDRAG

Skapa, planera och följ upp era uppdrag. Status i realtid och kontroll på avvikelser och leveransbevis. Minimera onödiga telefonsamtal och ta reda på fakta.

Exampel:

Upp

integration

INTEGRATION

Dela information automatiskt med människor och system. Både internt och med era kunder. Välj mellan manuell import och export eller integration via webbtjänster. Dela information med kunder och affärspartners för ett förbättrat samarbete, bättre kundservice och minskade kostnader för administration och kommunikation.

Exempel:

Upp

temperature

TEMPERATUR

Övervakning, larm och loggning i realtid av transporttemperatur. Enkel installation av fast monterad utrustning väl lämpad för den tuffa miljön.

Exempel:

Upp