Spårbarhet för din transportverksamhet


START FUNKTIONER TEKNIK PRISER PARTNER FRÅGOR & SVAR KONTAKT

ENKELT, RISKFRITT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT


Ingen bindningstid

Med FrontFleet slipper du binda upp dig på långa oflexibla avtal. Vi erbjuder en tjänst där du betalar för det du använder och du kan när som helst snabbt och enkelt utöka eller minska systemet efter de behov som uppstår.

Ingen uppstartskostnad

Den enda kostnaden du har för systemet är månadsavgiften som beräknas utifrån antal fordon.

Ingen installationskostnad

Med en traditionell lösning tillkommer kostsam hårdvara men oftast är det kostnaden för den fasta installationen som avskräcker. Men FrontFleet smartphone-baserad lösning slipper du dessa kostnader.

Ingen stilleståndstid för montering

Det många inte tänker på är kostnaden för stilleståndstiden vid montering av fast hårdvara. Har du tid att avvara dina fordon i flera timmar? Hur stora är de förlorade intäkterna under denna tid?

tillbaka